Η Φιλοσοφία του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος βασίζεται σε 3 φάσεις.

Η Α΄ φάση έχει ως στόχο να δημιουργήσει μία στιβαρή βάση δεξιοτήτων στους μαθητές, πάνω στην οποία θα δομήσουν την εξελικτική τους πορεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τις προτιμήσεις τους. Σε αυτή την πρώτη φάση, τα πεδία είναι διακριτά. 
 
Στη Β΄ φάση και καθώς εξελίσσονται οι μαθητές, τα πεδία αρχίζουν και συγκλίνουν μεταξύ τους, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες από κάθε πεδίο σε δραστηριότητες και Projects, καθώς και να κατανοήσουν ότι αυτά τα πεδία είναι ουσιαστικά αλληλένδετα. 
 
Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μονοπάτια και αν επιλέξουν, η ολιστική αυτή προσέγγιση, όπως τελικά εξελίσσεται, θα τους προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν στοιχεία και από τα τρία πεδία.  

Μονοπάτι Μάθησης 1: Προγράμματα που τρέχουν κάθε χρόνο ή σε κάθε κύκλο σε οριζόντιο επίπεδο:

Μονοπάτι Μάθησης 2: Προγράμματα που τρέχουν κάθε χρόνο ή σε κάθε κύκλο σε κάθετο επίπεδο (μία φάση σε εξελικτική πορεία):

Μονοπάτι Μάθησης 3: Προγράμματα που αξιοποιούν τις δεξιότητες κάθε πεδίου για να προσφέρουν ολοκληρωμένες εμπειρίες μάθησης ανάλογα με την ιδιαίτερη κλίση του μαθητή:

 Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι του mellonlab σας περιμένουν για να διαμορφώσετε μαζί το ατομικό σας  εκπαιδευτικό πλάνο!