Ρομποτική

Εκπαιδευτική ρομποτική είναι η εφαρμογή της επιστήμης της ρομποτικής στην εκπαίδευση. H ρομποτική αποτελεί ένα τεχνολογικό παρακλάδι σχετικό με τη την ανάπτυξη, την έρευνα και τη σχεδίαση μέσω των ρομπότ. Η λέξη ρομπότ προέρχεται από την σλαβικής προέλευσης λέξη “robota”, που σημαίνει «εργασία, μόχθος».

Η ρομποτική ως επιστήμη βασίζεται στον συνδυασμό άλλων κλάδων όπως η ανάπτυξη λογισμικού, η μηχανολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων και εδώ και αρκετές δεκαετίες βρίσκει εφαρμογή σε τομείς της ιατρικής, της βιομηχανίας, της ναυσιπλοΐας και της αεροπλοΐας, της διαστημικής.

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί μια μαθησιακή μεθοδολογία, η οποία, όσο καινοτόμα και αν φαίνεται, έχει τις ρίζες της στη δουλειά πρωτοπόρων της επιστήμης των υπολογιστών, όπως ο Seymour Papert, περίπου εδώ και μισό αιώνα. Η μεθοδολογία αυτή, λειτουργώντας στο ευρύτερο πεδίο του STEM/STEAM, συνδυάζει στοιχεία επιστημών όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η μηχανική, στοιχεία των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής – όπως η ανάπτυξη λογισμικού και η τεχνητή νοημοσύνη που αναφέρθηκαν νωρίτερα – και στοιχεία από τη μελέτη της συμπεριφοράς του φυσικού κόσμου και των ανθρώπων.

Η δυναμική της ρομποτικής στην εκπαίδευση συνίσταται στη δυνατότητα που προσφέρει στους μαθητές να συνδυάσουν στοιχεία από όλες αυτές τις επιστήμες μέσα στα πλαίσια ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα τους εμπλέκει ενεργά σε διαδικασίες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η μοντελοποίηση προβλημάτων και λύσεων, δεξιότητες συνεργασίας, παρατήρησης, στρατηγικής επίλυσης πραγματικών προβλημάτων, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, δεξιότητες παρουσίασης, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ταλέντα τους και να ανακαλύψουν νέα.