Συνεργάτης του mellonlab μπορεί να γίνει κάθε εκπαιδευτική μονάδα, δηλαδή φροντιστήρια δημοτικής εκπαίδευσης, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.

Ήδη υπάρχουν συνεργασίες με φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Το πλαίσιο συνεργασίας είναι ευέλικτο και οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι του mellonlab έχουν την γνώση και την πείρα ώστε να διαμορφώσουν νέα προγράμματα για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης μαθητών και συνεργατών.

Το mellonlab βοηθάει τους Συνεργάτες τόσο στην πρώτη εγκατάσταση του εργαστηρίου όσο και στην οργάνωση, ενώ τους παρέχει συνεχώς νέο εκπαιδευτικό υλικό και ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προγράμματα:

Δια ζώσης εκπαίδευσης:

 • STEAM – ρομποτικής και προγραμματισμού από (4 – 17 ετών)
 • Προετοιμασία Αγωνιστικών Ομάδων (6-17 ετών)
 • Προγραμματισμός ( από 7 ετών)

Σημείωση: όλα τα τμήματα σε περίπτωση ανάγκης λειτουργούν άμεσα on Line.

On Line εκπαίδευση:

 • STEAM – ρομποτικής και προγραμματισμού από (4 – 17 ετών)
 • Προγραμματισμός ( από 7 ετών)

H συνεργασία στηρίζεται:

 •  Στο εκπαιδευτικό υλικό του mellonlab.
 • Στη διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
 • Στον έλεγχο ποιότητας.
 • Στην άμεση επικοινωνία.
 • Στο σήμα και την αμφίδρομη διαφήμιση / στήριξη.

Παροχές:

 • Χωροθέτηση αίθουσας
 • Ποιότητα και ποσότητα εξοπλισμού
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανανέωση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων.
 • Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και θεματικές.
 • Συνεχής ενημέρωση για τους μαθητές τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στους γονείς.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία αγωνιστικών ομάδων.

Επικοινωνήστε  σήμερα μαζί μας για να δημιουργήσουμε μαζί το πλάνο που θα καλύψει τις ανάγκες της εκπαιδευτικής σας μονάδας! 

python / Java
Εκπαιδευτικός οργανισμός

python / Java