25 χρόνια πείρας

Προγραμματισμός και Ρομποτική για όλους γιατί το Mellon δημιουργείται σήμερα!

Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο μαθητοκεντρικό και βιωματικό μοντέλο εκμάθησης προγραμματισμού και ρομποτικής, βασισμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα!

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

mellon σήμερα!

APPLE -SWIFT

Νέα πρόγραμματα