Επαυξημένη πραγματικότητα (προχωρημένοι) – Augmented Reality (advanced)

Επαυξημένη πραγματικότητα (προχωρημένοι) – Augmented Reality (advanced)

 • Πρόγραμμα: Augmented Reality (advanced)
 • Ηλικία: 14+
 • Διάρκεια: 20 ώρες
 • Eξοπλισμός: Pc / Laptop / Mac

Advanced Augmented Reality (AR) apps with Unity & Vuforia

 • 20 ώρες εκπαίδευσης ONLINE
 • Integrate Vuforia SDK.
 • Develop advanced Vuforia and unity environment.
 • Deep script coding σε Vuforia και Unity.
 • Self publish to stores cloud distribution.

Περιεχόμενα του προγράμματος:

 • Introduction to Vuforia
 • Advance scripting in vuforia
 • Deep dive in unity
 • Building and deploying apps on cloud
 • Develop 3 project apps with complex integration

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ