Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής

Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής

  • Ηλικία: 12 +
  • Διάρκεια: 8 h / μήνα
  • Εξοπλισμός: Pc / Laptop / Mac

Στο mellonLAB έχουμε εκπονήσει ειδικά προγράμματα για παιδιά που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν τον προγραμματισμό σε αγωνιστικό επίπεδο θέτοντας γερές εκπαιδευτικές βάσεις και ενδυναμώνοντάς τα συνεχώς.

Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο σε αρχάριους όσο και σε μαθητές με εμπειρία.

  • Οι αρχάριοι μαθητές ανάλογα με τους στόχους και τους διαγωνισμούς που θα επιλέξουν ξεκινούν εντατική εκμάθηση, ώστε να κατακτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα για να αρχίσουν με σωστές βάσεις να προπονούνται για το διαγωνισμό.
  • Οι προχωρημένοι μαθητές στα πρώτα μαθήματα κάνουν μια επανάληψη των όσων γνωρίζουν με σκοπό οι προπονητές να εντοπίσουν αδυναμίες ή ελλείψεις.  Εφόσον καλυφθούν τα όποια κενά, αρχίζουν το κανονικό εντατικό προπονητικό πρόγραμμα.

Μαθητές που δεν έχουν ασχοληθεί με αντίστοιχους αγώνες ή δεν έχουν καθόλου γνώσεις προγραμματισμού καλό θα ήταν να ενταχθούν σε προ αγωνιστικές ομάδες  στη Β’ Γυμνασίου στη Γ’ Γυμνασίου, ώστε να υπάρχει χρόνος τόσο για την σωστή κατάκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και την απόκτηση εμπειρίας με τουλάχιστον 1 συμμετοχή στον αντίστοιχο διαγωνισμό.

 

Δεν χρειάζεται να παρακολουθούν ξεχωριστά εκπαιδευτικά προγράμματα προγραμματισμού.

 

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ