Ρομποτική με LEGO® WeDO 2.0

  • Πρόγραμμα: Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO® WeDO 2.0
  • Ηλικία: 7 - 11 χρονών
  • Διάρκεια: Α΄ Κύκλος: 12 x 1 ώρα | Β΄ Κύκλος: 12 x 1 ώρα
  • Εξοπλισμός: Pc / Tablet / Laptop / Mac / iPad & LEGO® WeDO 2.0

LEGO Wedo 2.0 (με υλικό) – Α΄ Κύκλος (12 x 1h)

Αξιοποίηση της υπολογιστικής πλατφόρμας LEGO® Wedo 2.0 για τα πρώτα βήματα στην εκπαιδευτική ρομποτική, μέσα από απλά και διασκεδαστικά projects, κατάλληλα επιλεγμένα για να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και την ηλικία των παιδιών. Όλα τα σχέδια μαθήματος είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του δημοτικού σχολείου.

LEGO Wedo 2.0 (με υλικό) – Β΄ Κύκλος (12 x 1h)

Στον Β΄ Κύκλο εκπαιδευτικής ρομποτικής με αξιοποίηση της υπολογιστικής πλατφόρμας LEGO® Wedo 2.0 τα παιδιά θα γνωρίσουν εξελιγμένες δυνατότητες του πακέτου, θα κατασκευάσουν σύνθετα μοντέλα και θα υλοποιήσουν κατασκευές που θα βασίζονται στις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και στις δικές τους πρωτότυπες ιδέες. Όλα τα σχέδια μαθήματος είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του δημοτικού σχολείου.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ