Εισαγωγή στην επαυξημένη πραγματικότητα – Augmented Reality

Εισαγωγή στην επαυξημένη πραγματικότητα – Augmented Reality

 • Πρόγραμμα: Augmented Reality
 • Ηλικία: 14+
 • Διάρκεια: 48 ώρες
 • Eξοπλισμός: Pc / Laptop / Mac

Beginner Augmented Reality with Unity

 • 15 ώρες εκπαίδευση ONLINE
 • Θα μάθετε να δημιουργείτε Mobile AR Applications με το Wikitude, Integrating ARKit & ARCore για iOS και Android.
 • Ενσωμάτωση και προγραμματισμός με external SDK σε Unity.
 • Θα κατασκευάσετε απλές, διαδραστικές mobile εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητες για κινητές συσκευές.
 • Θα δημιουργήσετε εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας που “τρέχουν” σε οποιαδήποτε συσκευή.

Περιεχόμενα του προγράμματος:

 • Introduction
 • Building to Mobiles devices
 • 2D Image Recognition and Tracking
 • Image Tracker Projects
 • Handling Multiple Trackers
 • GPS and Compass
 • 3D Object Recognition and Tracking
 • Markerless Tracking

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ