Creative problem solving

Creative problem solving

Αποκτήστε τη δεξιότητα της δημιουργικότητας, επιλύστε προβλήματα και βοηθήστε την επιχείρηση ή την καριέρα σας να ξεχωρίσει!

Τι είναι το Creative problem solving (CPS)

Το CPS είναι μια μεθοδολογία που περιλαμβάνει την ανάλυση ενός προβλήματος και τη διαδικασία επίλυσής του, μέσα από τη δημιουργία ιδεών.

Σας ενθαρρύνει να βρείτε νέες προοπτικές και καινοτόμες λύσεις, ώστε να διαμορφώσετε ένα σχέδιο για να ξεπεράσετε τα εμπόδια και να επιτύχετε τους στόχους σας.

Πρόκειται για μια διαδικασία που σας βοηθά να επαναπροσδιορίσετε τα προβλήματα και τις ευκαιρίες και να βρείτε νέες, καινοτόμες απαντήσεις και λύσεις. Με τη χρήση εργαλείων, τεχνικών, καινοτόμων ασκήσεων και case studies, η διαδικασία αυτή γίνεται διαδικαστική, συναρπαστική και ομαδική.

Γιατί είναι χρήσιμο το CPS;

Τα εμπόδια και οι προκλήσεις αποτελούν καθημερινότητα της επαγγελματικής ζωής και η αντιμετώπισή τους δεν είναι πάντα εύκολη. Για τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και της επικοινωνίας πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημιουργική μας σκέψη και να βρούμε καινοτόμες λύσεις, Η δημιουργική επίλυση προβλημάτων αποτελεί μέθοδο προσέγγισης της αλλαγής σε μια επιχείρηση και οδηγεί στην Οργανωσιακή Καινοτομία.

Γιατί προωθεί την ομαδική εργασία, την ενότητα, τις δημιουργικές προσεγγίσεις και τη θετική ενέργεια.

Γιατί να το παρακολουθήσετε

  • Για να μάθετε πώς να εντοπίσετε και πώς να ορίζετε σωστά ένα πρόβλημα.
  • Για να κατανοείτε τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.
  • Για να μάθετε να χρησιμοποιείτε εργαλεία ορισμού προβλημάτων, όπως το Design Thinking, το Ming Mapping και το Brainstorming.
  • Για να αναπτύξετε την προσωπική σας δημιουργικότητα και να την μετατρέψετε σε πρακτικές επιχειρηματικές λύσεις!
  • Για να ενισχύσετε τις δεξιότητες σας στη συνεργασία και τη συ-δημιουργία λύσεων (co-creation).
  • Για να μάθετε πώς σκέφτονται, πώς ενεργούν και τι επιζητούν οι κορυφαίες σύγχρονες εταιρείες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Kostas Ioannidis Business Coaching

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ