Python from Zero to Hero

Python from Zero to Hero

 • Πρόγραμμα: Python from Zero to Hero
 • Ηλικία: 14+
 • Διάρκεια: 20 ώρες
 • Eξοπλισμός: Pc / Laptop / Mac

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που έχουν βασικές γνώσεις στην γλώσσα Python και ενδιαφέρονται να μάθουν τη γλώσσα σε σχετικά γρήγορο ρυθμό.

Περιεχόμενα του μαθήματος:

 • Calculations and variable
 • Looping
 • Recycling code
 • Classes and objects
 • Python functions and models
 • Graphics
 • Constructing games
 • Memory and resources

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ