Συνεργάτης - Computing Education, EdTech Consultant, STEM & Robotics Coach
Συνεργάτης - Engineer/STEM Mentor/LEGO® Education Academy Certified Teacher Trainer
Web
Συνεργάτης - Business Coach
Web
Συνεργάτης - Founder and CEO of OLYMPIASPACE & OLYMPIASPACE Foundation