Εκπόνηση Νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος αποκλειστικής χρήσης Συνεργάτη

Στο mellonLAB έχουμε συγκεντρώσει την εμπειρία και τη γνώση σε εκπαιδευτικά προγράμματα ρομποτικής και προγραμματισμού δεκαετιών, δημιουργώντας νέα και σύγχρονα εκπαιδευτικά πρόγραμματα, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μαθητών από 4 – 18 χρονών και όχι μόνο. Είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε καινούργια προγράμματα που να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε συνεργάτη μας!

  • Εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος ρομποτικής για σχολικούς ομίλους
  • Εκπόνηση νέου εκπαιδευτικού προγράμματος ρομποτικής σύμφωνα με τη Δράση τους Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων «Εργαστήρια Ρομποτικής» και σύνδεση της ρομποτικής με το σύνολο των υπόλοιπων μαθημάτων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του συνεργάτη
  • Εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος πληροφορικής.

Συνεργάτης θα λάβει:

  • Αναλυτικό πρόγραμμα ανά τάξη ανά μήνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τα μαθήματα
  • Πλήρη εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα για τους μαθητές σε ψηφιακή μορφή.
  • Οδηγό για τους εκπαιδευτές σε ψηφιακή μορφή.
  • Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών ανά μήνα.

Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού ανήκουν στο mellonLAB και ο Συνεργάτης δεν δικαιούται να δημοσιοποιήσει ή εκδώσει το υλικό στο ευρύ κοινό ή να το μεταπωλήσει ή να το μεταβιβάσει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους.

Το εκπαιδευτικό υλικό προορίζεται για αποκλειστική χρήση από την εκπαιδευτική μονάδα του Συνεργάτη όπως αυτή αναφέρεται ρητά στη σύμβαση ανάθεσης. Για οποιαδήποτε διαφορετική χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από τον Συνεργάτη απαιτείται η έγγραφη άδεια και συναίνεση του mellonLAB.