Στο mellonLAB σας μπορούμε να σχεδιάσουμε το κατάλληλο πλάνο εκμάθησης προγραμματισμού και ρομποτικής, σύμφωνα με τις ανάγκες σας και το στόχο σας.

Η Φιλοσοφία του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος βασίζεται σε 2 φάσεις.

Η Α΄ φάση έχει ως στόχο να δημιουργήσει μία στιβαρή βάση δεξιοτήτων στους μαθητές, πάνω στην οποία θα δομήσουν την εξελικτική τους πορεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τις προτιμήσεις τους. Σε αυτή την πρώτη φάση, τα πεδία είναι διακριτά.

 

 

Στη Β΄ φάση και καθώς εξελίσσονται οι μαθητές, τα πεδία αρχίζουν και συγκλίνουν μεταξύ τους, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εφαρμόσουν γνώσεις και δεξιότητες από κάθε πεδίο σε δραστηριότητες και Projects, καθώς και να κατανοήσουν ότι αυτά τα πεδία είναι ουσιαστικά αλληλένδετα.Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μονοπάτια και αν επιλέξουν, η ολιστική αυτή προσέγγιση, όπως τελικά εξελίσσεται, θα τους προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν στοιχεία και από τα τρία πεδία.