Συνεργάτης του mellonLAB μπορεί να γίνει κάθε εκπαιδευτική μονάδα, δηλαδή φροντιστήρια δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.

Ήδη υπάρχουν συνεργασίες με φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Το πλαίσιο συνεργασίας είναι ευέλικτο και οι εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι του mellonLAB έχουν την γνώση και την πείρα ώστε να διαμορφώσουν νέα προγράμματα για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης μαθητών και συνεργατών.

Το mellonLAB βοηθάει τους Συνεργάτες τόσο στην πρώτη εγκατάσταση του εργαστηρίου όσο και στην οργάνωση, ενώ τους παρέχει συνεχώς νέο εκπαιδευτικό υλικό και ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

H συνεργασία στηρίζεται:

 • Στο εκπαιδευτικό υλικό
 • Στη διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
 • Στον έλεγχο ποιότητας
 • Στην άμεση επικοινωνία
 • Στο σήμα και την αμφίδρομη διαφήμιση / στήριξη.

Παροχές:

 • Χωροθέτηση αίθουσας
 • Ποιότητα και ποσότητα εξοπλισμού
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανανέωση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και θεματικές.
 • Συνεχής ενημέρωση για τους μαθητές.
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία αγωνιστικών ομάδων.